Noordwest - KijkOpJouWijk

Noordwest beslaat een aanzienlijk groot gebied maar heeft een lager inwonersaantal in vergelijking met andere wijken in Hilversum. Dit is begrijpelijk gezien het uitgestrekte grondgebied van de wijk en het relatief kleinere aantal woningen. Noordwest ontstond als een villawijk aan het einde van de 19e eeuw, met voormalige landgoederen die nu dienstdoen als monumentale villa's. In de tweede helft van de 20e eeuw ontstond hier het Media Park, wat Hilversum wereldwijd bekend heeft gemaakt. Noordwest is aangemerkt als een beschermd stadsgezicht, geniet populariteit en is onderverdeeld in 6 verschillende buurten.